INNOVATING THE FUTURE OF BEAUTY
ALGEMENE
VOORWAARDEN

1. Voor elk product dat we leveren, inclusief apparatuur en meubilair, geldt de standaard Fabrieks-Garantie van 2 jaar.

2. Onze garantie dekt alleen defecten en fabricagefouten, niet schade door onjuist gebruik, normale slijtage, vallen, stoten, enzovoort.

3. Reparaties kunnen kosten met zich meebrengen, zoals het uurloon van een monteur, transport- en verzendkosten, en kosten voor gebruikte onderdelen. We behouden ons het recht voor om retourzendingen onder rembours te verzenden en een rembours-toeslag toe te passen.

4. Bij een storing aan een apparaat voeren we eerst een gratis diagnose uit. Als een uitgebreider onderzoek nodig is, zoals bij vage klachten, brengen we hiervoor het uurloon van een monteur in rekening. De diagnose bepaalt of het defect onder de Fabrieks-Garantie valt en is definitief na overleg tussen onze technische dienst en de fabrikant.

5. Onder de Fabrieks-Garantie vallen onder andere geen schade door ondeskundig gebruik, beschadigingen aan oppervlakken zoals lak en glas, schade door slijtage aan onderdelen zoals lagers en zekeringen, en schade door vallen, stoten, vocht of losgeraakte onderdelen.

6. Als een storing onder de Fabrieks-Garantie valt, repareren we het gratis. Valt de storing hier niet onder, dan zijn de reparatiekosten voor de klant. Op verzoek kunnen we vooraf een vrijblijvende prijsopgave geven. Als de klant geen offerte wenst, zijn de kosten voor retourzending voor de klant.

7. De kosten voor verzending naar ons en terug naar de klant zijn altijd voor de klant. De klant kan ook ervoor kiezen om producten zelf te brengen en op te halen.

8. Als een reparatie langer dan 5 werkdagen duurt, bieden we soms een Reserve-Apparaat aan (indien beschikbaar). Bij diagnose onder Fabrieks-Garantie is het gebruik van een reserveapparaat gratis, maar de kosten voor verzending zijn voor de klant. Bij diagnose buiten de Fabrieks-Garantie is het gebruik van een reserveapparaat niet mogelijk.

Contact us
Got a question? Ask us!
WhatsApp